e-mail workshops

Diensten HTH

right

Consult


HTH Training & Consult heeft een ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van medezeggenschapsorganen als het gaat om:


• adviesaanvragen of instemmingverzoeken
• fusies, overnames en reorganisaties
• arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratie


Afhankelijk van de probleemstelling zijn diverse vormen van advisering en begeleiding mogelijk, het kan bijvoorbeeld gaan om:


• vragen die snel en makkelijk zijn te beantwoorden
• een bedrijfsbezoek van een uur
• een meerdaagse werkconferentie
• een traject dat enige maanden in beslag zal nemen


Als het gaat om vragen die snel en gemakkelijk kunnen worden beantwoord is de dienstverlening gratis. In alle andere gevallen wordt eerst een offerte uitgebracht.