e-mail workshops

Specialisaties HTH

right

Arbeidsomstandigheden

 

De ondernemingsraad en arbeidsomstandighedenVeel ondernemingsraden, commissies en personeelsvertegenwoordigingen hebben of krijgen te maken met arbeidsomstandigheden. Daarom is het nodig om kennis en inzicht te verwerven op dit gebied, en om te leren werken met een breed scala aan praktische hulpmiddelen. De training arbeidsomstandigheden wordt als open inschrijving en als maatwerk aangeboden.


Hendrik ter Horst is schrijver van onderstaand boek. Sdu Uitgevers.

ISBN 9012117267

De ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden Dit boek is uitermate geschikt voor diegenen die hun kennis en inzicht willen vergroten op het gebied van arbeidsomstandigheden en behoefte hebben aan praktische hulpmiddelen. Daarnaast bevat deze uitgave informatie over de relatie tussen medezeggenschap en arbeidsomstandigheden. De eerste zeven hoofdstukken worden telkens afgesloten met aandachtspunten voor de ondernemingsraad. Het achtste hoofdstuk is een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken en het laatste hoofdstuk bevat de letterlijke tekst van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. In de bijlage staan praktische hulpmiddelen waarmee nagegaan kan worden in hoeverre het arbobeleid in de onderneming is ontwikkeld, welke onderwerpen in een intentieverklaring kunnen worden opgenomen en welke criteria een rol spelen bij de keuze voor een arbodienst. Eveneens zijn hier overzichten te vinden van vragenlijsten en de medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering.