e-mail workshops

Diensten HTH

right

Coaching


Bij coaching gaat het om het vergroten van de handelingsvaardigheid van individuen of groepen. In beide gevallen kan HTH Training & Consult ondersteuning bieden. Om een coachingstraject te kunnen ontwikkelen is ten minste één oriënterend gesprek tussen opdrachtgever en coach noodzakelijk. Op basis van dit gesprek kunnen vervolgafspraken worden gemaakt.