e-mail workshops

Diensten HTH

right

Trainingen


HTH Training & Consult verzorgt trainingen voor ondernemingsraden, commissies van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen.

De trainingen worden aangeboden in de vorm van open inschrijvingen en maatwerk.

 

right

Open inschrijvingen

 

Bij open inschrijvingen wordt gewerkt met een vast programma, maar daarbinnen is er altijd ruimte om vragen uit de praktijk te bespreken, voorbeelden uit te werken of om een beoordeling te vragen over bijvoorbeeld een adviesaanvraag, een instemmingverzoek of een risico-inventarisatie en –evaluatie.

 

right

Modules

 

Als hulpmiddel bij het samenstellen van programma's heeft HTH Training & Consult een aantal veelvoorkomende onderwerpen uitgewerkt tot modules. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen.

 


Ontwikkelen van vaardigheden:
Gespreksvaardigheden
- waarnemen en interpreteren
- luisteren
- samenvatten
- vragen stellen
- concretiseren
Herkennen en toepassen van gedragsstijlen
Analyseren en ontwikkelen van leiderschap
Komen tot zelfkennis
Herkennen van groepsprocessen
Presenteren
Vergaderen
Onderhandelen
Omgaan met conflicten
Functioneren als team

Ontwikkelen van kennis en inzicht:
Doel van de medezeggenschap
Wet op de ondernemingsraden
Werkwijze medezeggenschap
Werkwijze voorzitter en secretaris
Overleggen met de bestuurder
Veranderingen in de organisatie
Sociaal beleid
- personeelsbeleid
- arbeidsvoorwaarden (pensioenen)
- arbeidsomstandigheden
Financieel beleid
Veranderingen in wetgeving
Communicatie met de achterban
Beleidsplan
Verkiezingen

 

 

right

Maatwerk

 

Bij maatwerktrainingen wordt het programma vastgesteld na overleg tussen opdrachtgever en trainer, met als doel dat het programma een nauwkeurige weergave vormt van de wensen van de opdrachtgever.