e-mail workshops

HTH Actueel

right

Basiscursus ondernemingsraad


Deze eendaagse cursus is bedoeld voor startende ondernemingsraadsleden.
Aan de orde komen de hoofdlijnen van de Wet op de ondernemingsraden, de interne organisatie van de ondernemingsraad en het overleg met de bestuurder. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van het informatierecht, het overlegrecht, het instemmingsrecht, het adviesrecht en het initiatiefrecht. Zij kennen de mogelijkheden om de interne organisatie van de ondernemingsraad vorm te geven en weten waar ze op moeten letten vóór, tijdens en na de overlegvergadering. Er wordt gewerkt met inleidingen, opdrachten en oefeningen, en er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van informatie. Data: 27 maart, 5 juni, 9 oktober en 4 december of in overleg, Prijs 250,- per persoon, plaats in overleg.

Deze open inschrijving gaat door bij twee of meer deelnemers!


right

Basiscursus arbeidsomstandigheden


Deze eendaagse cursus is bedoeld voor startende leden van personeels-vertegenwoordigingen, ondernemingsraden, onderdeelcommissies of commissies voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Aan de orde komen wettelijke voorschriften, de arbobeleidscyclus en de taken en bevoegdheden van zeggenschap en medezeggenschap. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de essentie van de Arbeidsomstandighedenwet en van de voorwaarden die gesteld worden aan de risico-inventarisatie en –evaluatie, het plan van aanpak en de voortgangsrapportage. Ook de positie van de verschillende spelers in het spel is duidelijk. Er wordt gewerkt met inleidingen en opdrachten, en er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van informatie. Data: 20 maart, 8 mei, 4 september en 13 november of in overleg, Prijs 250,- per persoon, plaats in overleg.

Deze open inschrijving gaat door bij twee of meer deelnemers!


right

Cursus arbeidsomstandigheden


Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor leden van personeelsvertegenwoordigingen, ondernemingsraden, onderdeelcommissies of commissies voor veiligheid, gezondheid en welzijn, die zich willen verdiepen in de wereld van de arbeidsomstandigheden.
Aan de orde komen de Arbeidsomstandighedenwet, de begrippen veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting, ziekteverzuim en re-integratie, risico’s, aansprakelijkheid en de mate van ontwikkeling van het arbobeleid in het eigen bedrijf. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de wettelijke voorschriften, hebben inzicht in genoemde begrippen en weten welke onderdelen van het arbobeleid in het eigen bedrijf nog aandacht behoeven. Er wordt gewerkt met inleidingen, opdrachten en oefeningen, en er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van informatie. Data: 16 en 17 april, 15 en 16 oktober of in overleg, Prijs ϵ 495,- per persoon, plaats in overleg.

Deze open inschrijving gaat door bij drie of meer deelnemers!